Connact to innovest in the basic needs

Doe met ons mee

Ik ben een kennisinstituut

Als kennisinstituut overzie ik de kennisbehoefte van het totale werkveld en weet ik met wie ik het beste kan samenwerken. Dat maakt het gemakkelijker om kennis te ontwikkelen waar vanuit de maatschappij behoefte aan is. We versterken onze expertise en trekken meer buitenlands talent aan. Door de grotere maatschappelijke relevantie en integratie met de overheid, bedrijfsleven en de financiële wereld dragen we onze kennis beter over.

Terug

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.