Connact to innovest in the basic needs

Wat levert 0.0 mij op

Doe met ons mee

Ik ben toezichthouder

Als toezichthouder werk ik samen met alle stakeholders om de constructieve toetsingscondities te creëren die nodig zijn voor een veerkrachtige maatschappij. Ik krijg de gelegenheid om op basis van gezond verstand een toekomstgerichte aanpak te ontwikkelen. De systeemrisico’s worden kleiner.

Als NMa voel ik me ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op mededinging en medewerking. En dit vergemakkelijkt tegelijkertijd toekomstgericht prudent toezicht door DNB.

Terug

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.