Connact to innovest in the basic needs

Wat levert 0.0 mij op

Doe met ons mee

Ik ben de overheid

Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities die co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt.

Het vertrouwen van de kiezer neemt toe. We realiseren de maatschappelijke doelstellingen terwijl er efficiënter en effectiever met belastinggeld en stuurmiddelen wordt omgegaan. We hebben een helder zicht op de effectiviteit van investeringen in de samenleving en beleidsinstrumenten.
We stemmen economische actoren beter op elkaar af. Doordat pensioenfondsen in goed overleg met hun toezichthouders de langjarig te verwachten kasstromen van hun investering mogen gebruiken om hun verplichtingen te dekken, worden de dekkingsgraden van pensioenfondsen sterker. In nauwe samenwerking met ketens en (institutionele) beleggers kunnen we de aardgasbaten weer koppelen aan integrale lange termijn ontwikkeling.

Op heel concrete wijze boeken we in hoger tempo vooruitgang. Nederland kan daardoor mondiaal op innovatiegebied, met andere vormen van ontwikkelingshulp en een betere samenwerking de geambieerde voortrekkersrol vervullen.

Terug

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.