Connact to innovest in the basic needs

Ik ben investeerder

Ik weet exact waar ik in investeer. Ik ken de maatschappelijke waarde die ik toevoeg, ik overzie de systeemrisico’s over de hele keten heen en weet dat ik robuuste kasstromen genereer. Nu en op de lange termijn.

Ik kan vertrouwen op de overheid als betrouwbare partner, mijn toezichthouder denkt toekomstgericht met me mee. Als aandeelhouder voel ik me mede verantwoordelijk voor het maatschappelijk resultaat.

Ik ben een pensioenfonds

Als beheerder van een pensioenfonds weet ik dat mijn deelnemers de producten die met hun eigen pensioengeld worden geproduceerd af zullen nemen. Dat geeft mij de kans om op een verantwoorde manier op de lange termijn te beleggen. Ik geef zo een hoogwaardige invulling aan de maatschappelijke rol van pensioenkapitaal.

Met tastbare beleggingen vervullen we de maatschappelijke wensen van onze deelnemers. We realiseren een hogere dekkingsgraad door uitkeringen te verzekeren met reële kasstromen die een hogere waarde hebben dan de huidige rente. Additioneel ontstaat de mogelijkheid om pensioen in natura uit te keren. Waar mogelijk helpen we de vraag van pensioengerechtigden te mobiliseren. Zo zorgen we voor mentale rust bij gepensioneerden.

Ik ben een vermogend particulier

Als beheerder van fondsen van vermogende particulieren weet ik, dat het kapitaal de gelegenheid een daadwerkelijke bijdrage aan de maatschappij te leveren. Terwijl het rendement goed is.

Ik ben een bank

Als bank kan ik tegemoet komen aan de wensen van onze klanten door constructief, concreet en tastbaar invulling te geven aan onze maatschappelijke rol.

Ik ben een verzekeringsmaatschappij

Als verzekeringsmaatschappij krijg ik de kans systeemrisico ‘s te verkleinenmet langetermijn investeringen die een hoger rendement opleveren. Door de verbinding met de wensen van onze verzekerden ontstaat een prettige, ontspannen sfeer tussen mijn klanten en mij.

Ik ben een stichting

Als stichting kan ik makkelijker investeringen vinden die ik kan verbinden aan onze eigen ideële doelstellingen.

Ik ben donateur

Als donateur van 0.0, weet ik dat mijn geefgeld helpt co.orperaties te initiëren en realiseer ik me dat ik mede bijdraag aan innovatiedoorbraken in de basisstructuur van de samenleving. Mijn geefgeld helpt de maatschappij weer op een natuurlijke manier in gezonde kringlopen te laten doorstromen.

Terug