Connact to innovest in the basic needs

Doe met ons mee

Ik ben consument

Ik voel mij niet langer toeschouwer maar hoofdrolspeler. Mijn behoeften staan centraal en mijn kapitaal wordt daarvoor aangewend.

We werken in co.orperatieve organisatievormen samen. De kracht van mij en medeconsumenten is mede bepalend voor innovatiedoorbraken in de basisstructuur van de samenleving. Dat levert mij een veerkrachtige en inherent gezonde leefomgeving op; nu en ook voor de generaties na mij.

Terug

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.