Connact to innovest in the basic needs

Statuten Stichting 0.0

statuten van Stichting 0.0

In de statuten van Stichting 0.0 zijn onze spelregels vastgelegd.

Lees meer –> in pdf van akte van oprichting

 

c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »