Connact to innovest in the basic needs

Financiering 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Borgt onafhankelijke rol

0.0 is noch puur commercieel, noch puur liefdadig, wel een tussenvorm die een vrije, onafhankelijke denk- en samenwerkingsruimte voor een nieuwe eco.onomie mogelijk maakt. De financiering van onze activiteiten is gebaseerd op wederkerigheid en wordt gevoed door iedereen die de vrije ruimte ondersteunt, erin werkt en er geld aan verdient. Maatschappelijke financieringsbronnen brengen de motor aan de praat. Zo heeft de Iona Stichting met een lening het oprichten van Stichting 0.0 en Co.orperatie 0.0, het schrijven van het manifest en het bouwen van de website mogelijk gemaakt. Ook in de toekomst ontvangen wij bijdragen van maatschappelijke organisaties, bedrijven, subsidieverstrekkers en giften van particulieren. Nulpuntnul heeft een ANBI status en het 0.0 Fonds beoogd een revolverend fonds te zijn voor het stimuleren van co.orperaties en het gedachtegoed van 0.0. Daarnaast wordt de organisatie verder gefinancierd uit opbrengsten van activiteiten van de stichting en het inkomen van pro.ofessionals die 0.0 een warm hart toedragen.
stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »