Connact to innovest in the basic needs

Financiering 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Borgt onafhankelijke rol

0.0 is noch puur commercieel, noch puur liefdadig, wel een tussenvorm die een vrije, onafhankelijke denk- en samenwerkingsruimte voor een nieuwe eco.onomie mogelijk maakt. De financiering van onze activiteiten is gebaseerd op wederkerigheid en wordt gevoed door iedereen die de vrije ruimte ondersteunt, erin werkt en er geld aan verdient. Maatschappelijke financieringsbronnen brengen de motor aan de praat. Zo heeft de Iona Stichting met een lening het oprichten van Stichting 0.0 en Co.orperatie 0.0, het schrijven van het manifest en het bouwen van de website mogelijk gemaakt. Ook in de toekomst ontvangen wij bijdragen van maatschappelijke organisaties, bedrijven, subsidieverstrekkers en giften van particulieren. Nulpuntnul heeft een ANBI status en het 0.0 Fonds beoogd een revolverend fonds te zijn voor het stimuleren van co.orperaties en het gedachtegoed van 0.0. Daarnaast wordt de organisatie verder gefinancierd uit opbrengsten van activiteiten van de stichting en het inkomen van pro.ofessionals die 0.0 een warm hart toedragen.
c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »