Financiering 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Borgt onafhankelijke rol

0.0 is noch puur commercieel, noch puur liefdadig, wel een tussenvorm die een vrije, onafhankelijke denk- en samenwerkingsruimte voor een nieuwe eco.onomie mogelijk maakt. De financiering van onze activiteiten is gebaseerd op wederkerigheid en wordt gevoed door iedereen die de vrije ruimte ondersteunt, erin werkt en er geld aan verdient. Maatschappelijke financieringsbronnen brengen de motor aan de praat. Zo heeft de Iona Stichting met een lening het oprichten van Stichting 0.0 en Co.orperatie 0.0, het schrijven van het manifest en het bouwen van de website mogelijk gemaakt. Ook in de toekomst ontvangen wij bijdragen van maatschappelijke organisaties, bedrijven, subsidieverstrekkers en giften van particulieren. Nulpuntnul heeft een ANBI status en het 0.0 Fonds beoogd een revolverend fonds te zijn voor het stimuleren van co.orperaties en het gedachtegoed van 0.0. Daarnaast wordt de organisatie verder gefinancierd uit opbrengsten van activiteiten van de stichting en het inkomen van pro.ofessionals die 0.0 een warm hart toedragen.
Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »