Connact to innovest in the basic needs

Doe met ons mee

De Iona Stichting maakt de oprichting en manifestatie van Stichting 0.0 in de startfase mogelijk.

De Iona Stichting wil initiatiefkracht bevorderen in binnen en buitenland ten dienste van cultuurvernieuwende initiatieven en ontwikkelingen. Ze biedt financiële hulp en advies bij projecten van derden, maar ontwikkelt ook eigen Iona-initiatieven. Dit alles in de context van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Hiermee wil de stichting haar vrije-ruimte actief inzetten om de kracht van de burger in verbinding met overheid en bedrijfsleven zinvol verder te ontwikkelen.

Terug naar Partners

Pensioen maar dan anders

Pensioenfondsen kunnen creatiever omgaan met hun geld. En de invloed van pensioendeelnemers op pensioenfondsen moet worden vergroot. Interview met econome Helen Toxopeus.

Lees verder »

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.