Connact to innovest in the basic needs

Een groeiende zwerm

Samen acteren

Mensen die de 0.0 manier van kijken en handelen vanzelfsprekend vinden. Zij verbinden om samen te acteren. Echte ‘nullen’ dus. De zwerm met connactors groeit. Terug naar Partners

Caroline van Leenders

Proces manager duurzame transitie Agentschap NL In de ambities en mensen van Stichting 0.0 herken ik een hoop van mijn eigen idealen en praktijk. De noodzaak tot een ander economisch systeem met andere regels, ordening en instituten onderschrijf ik van harte. Immers alleen als dit systeem gaat meewerken … Lees meer

Kim Tjoa

Juridisch trouble shooter Het initiatief van Stichting 0.0 past in het beeld dat wij de komende decennia het voorlopig sluitstuk zullen meemaken van de ontwikkeling die bekend staat als De Verlichting. Dit is de filosofische stroming die die door Immanuel Kant (1724-1804) als volgt is gedefinieerd: … Lees meer

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.