Connact to innovest in the basic needs

Waarden 0.0

Doe met ons mee

We geloven in het goede

Alle ingredienten voor samen innoveren in investeren in de basisbehoeften zijn al in huis. We hebben immers:

– goede, duurzame intenties
– goede, duurzame kennis
– goede, duurzame ideeën
– goede, duurzame initiatieven
– goede, duurzame investeerders
– krachtige, maatschappelijke instituties en sociale netwerkverbindingen

Onhankelijke verbinder

0.0 is onafhankelijk en stelt zich dienstbaar op aan het verbinden van al het goede dat er al is.
We geloven in droomkracht en daadkracht combineren. We maken de kansen voor innovatieve oplossingen inzichtelijk, begrijpelijk, wenselijk en mogelijk.

We zijn ‘open source’ in doen en laten. Fair in doen en laten. We handelen niet met een wijzende vinger, maar vanuit het natuurlijke, het logische.

We zijn resultaatgericht. We gaan voor kwaliteit die van nature goed is en daadwerkelijk waarde toevoegt.

We hanteren de menselijke maat met normale beloningen op basis van natuurlijke cycli.

 

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.