Connact to innovest in the basic needs

Stichting 0.0 werkt haar manifest uit in concrete projecten. Ze werft voor deze projecten middelen bij partijen die het maatschappelijk nut willen versterken en de doelen van de Stichting onderschrijven. De meeste schenkingen van funders komen bij maatschappelijke partijen en overheden vandaan. Daarnaast steken de bestuursleden zelf veel tijd en middelen in de realisatie van de projecten omdat ze de doelstellingen van de projecten willen bereiken. De stichting heeft geen vermogen dat ze beheert.

In het bijgaande verslag van bijna 10 jaar stichting 0.0 worden de belangrijkste projecten en cases beschreven.

10 jaar projecten en cases stichting0.0