Connact to innovest in the basic needs

Ik ben consument

Ik voel mij niet langer toeschouwer maar hoofdrolspeler. Mijn behoeften staan centraal en mijn kapitaal wordt daarvoor aangewend.

Lees meer

Ik ben investeerder

Ik weet exact waar ik in investeer. Ik ken de maatschappelijke waarde die ik toevoeg, ik overzie de systeemrisico’s over de hele keten heen en weet dat ik robuuste kasstromen genereer. Nu en op de lange termijn.

Lees meer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer ken ik de daadwerkelijke behoefte van de keten. Ik weet dat ik op de stakeholders in de keten kan vertrouwen. Ik weet dat ik daadwerkelijk waarde toevoeg.

Lees meer

Ik ben de overheid

Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities die co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt. Het vertrouwen van de kiezer neemt toe.

Lees meer

Ik ben een maatschappelijke organisatie

Als maatschappelijke organisatie voeg ik door samenwerking in co.orperaties veel meer waarde toe aan de maatschappij.

Lees meer

Ik ben toezichthouder

Als toezichthouder werk ik samen met alle stakeholders om de constructieve toetsingscondities te creëren die nodig zijn voor een veerkrachtige maatschappij.

Lees meer

Ik ben een kennisinstituut

Als kennisinstituut overzie ik de kennisbehoefte van het totale werkveld en weet ik met wie ik het beste kan samenwerken.

Lees meer