Connact to innovest in the basic needs

C0.0rperatie 0.0

In 2020 heeft stichting 0.0 eindelijk haar coöperatie opgezet, YesAndMore

 

 

 

      In 2020 heeft de stichting YesAndMore (YAM) opgericht om de “trusted space” verder vorm te geven. 

      Zie voor verdere informatie www.yesandmore.co

 

Pensioen maar dan anders

Pensioenfondsen kunnen creatiever omgaan met hun geld. En de invloed van pensioendeelnemers op pensioenfondsen moet worden vergroot. Interview met econome Helen Toxopeus.

Lees verder »

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.