Connact to innovest in the basic needs

OVER O.O

Onze vrije ruimte.

Manifest voor een natuurlijke innovatie-eco.onomie

Wij geloven in de kracht van het goede. Door de 0.0 manier van samenwerken zetten we de economie op d’r kop. Wij burgers staan aan het begin en einde van de keten: als consument en aandeelhouder. Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons (pensioen) kapitaal wordt daarvoor aangewend. Collectieve intelligentie leidt tot doorbraken in keteninnovatie: we sluiten de kringloop.

Lees meer

Stichting 0.0

Burgers hebben zelf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij. Met genoeg gezond voedsel, water, genoeg hernieuwbare energie, een menselijke woonomgeving, een solidaire gezondheidszorg, een sterke natuur en een onbezorgde oude dag!

0.0 maakt burgers bewust van hun sleutelpositie en mobiliseert die positieve kracht. We helpen hen, bedrijven, overheden, (institutionele) beleggers en maatschappelijke organisaties met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te handelen.

Lees meer

Buitenplaats

Stichting 0.0 werkt vanuit een buitenplaats. Een plaats voor bezinning.

Lees meer

Statuten

In de statuten zijn de spelregels voor Stichting 0.0 vastgelegd.

Lees meer