Connact to innovest in the basic needs

OVER O.O

Onze vrije ruimte.

Manifest voor een natuurlijke innovatie-eco.onomie

Wij geloven in de kracht van het goede. Door de 0.0 manier van samenwerken zetten we de economie op d’r kop. Wij burgers staan aan het begin en einde van de keten: als consument en aandeelhouder. Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons (pensioen) kapitaal wordt daarvoor aangewend. Collectieve intelligentie leidt tot doorbraken in keteninnovatie: we sluiten de kringloop.

Lees meer

Stichting 0.0

Burgers hebben zelf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij. Met genoeg gezond voedsel, water, genoeg hernieuwbare energie, een menselijke woonomgeving, een solidaire gezondheidszorg, een sterke natuur en een onbezorgde oude dag!

0.0 maakt burgers bewust van hun sleutelpositie en mobiliseert die positieve kracht. We helpen hen, bedrijven, overheden, (institutionele) beleggers en maatschappelijke organisaties met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te handelen.

Lees meer

Buitenplaats

Stichting 0.0 werkt vanuit een buitenplaats. Een plaats voor bezinning.

Lees meer

Statuten

In de statuten zijn de spelregels voor Stichting 0.0 vastgelegd.

Lees meer

ONE STAMP in a day

ONE STAMP in a day. Door Masaaki Oyamada, transitional artist. Expositie in espressobar LOKAAL in Rotterdam. U bent van harte welkom bij de opening van de expositie met DJ en organic food op zaterdag 5 november van 14:00 – 19:00. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de wereld van branddesign transformeert Masaaki zichzelf en de grote merken naar kleine persoonlijke identiteiten en verhaaltjes.

Lees verder »
stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »
Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »
c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »