Jaarrekeningen

Op dit gedeelte zijn de jaarrekeningen van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 gepubliceerd. Voor voorgaande jaren kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u de jaarrekeningen vanaf de oprichting van de stichting doen toekomen. De jaarrekening van 2020 zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden. De stichting heeft in 2020 nihil werkzaamheden kunnen verrichten door o.a. de Covid-19 situatie. 

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2019

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2018

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2017

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2016

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2015

 

c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »