Connact to innovest in the basic needs

Investeren 0.0

Doe met ons mee

Open marktplaats

0.0 is bezig een gezamenlijke en open marktplaats te creëren waardoor de financiële wereld zich direct met kansrijke maatschappelijke innovaties kunnen verbinden. Grote en kleine investeerders krijgen de kans om rendabel aan te haken. #durftevragen: wilt u dit initiatief ondersteunen neem dan contact met ons op.

Beoordelen projecten

Ervaren pro.ofessionals die de taal van de (institutionele) beleggers spreken, ondersteunen investeerders bij besluiten over al of niet participeren in innovatieprojecten, bedrijven of consortia. Deze pro.ofessionals kijken met o.o ogen naar businesscases. Zij geven investeerders een helder overzicht van kansen en risico’s, zodat ze weloverwogen en met vertrouwen in kansrijke innovatieve projecten kunnen investeren.

Investeren kan op drie niveaus:
– in ontwikkelen van de innovatie;
– in grootschalig implementeren van de innovatie;
– in infrastructuur om co.orperatie in ketens mogelijk te maken

Ondersteunen bij beheer vermogen

Ervaren pro.ofessionals die de taal van (institutionele) beleggers ondersteunen bij beheer van het vermogen dat wordt geïnvesteerd. Zij houden de vinger aan de pols.

Omgaan met fundamentele onzekerheid

Grootschalig, rendabel investeren voor lange termijn rendement in duurzame innovaties wordt mogelijk als we effectief om kunnen gaan met de fundamentele onzekerheid die innoveren in complexe situaties met zich meebrengt. In trainingen en workshops helpen wij investeerders daar op een 0.0 manier mee om te gaan.

Terug naar Activiteiten

 

Pensioen maar dan anders

Pensioenfondsen kunnen creatiever omgaan met hun geld. En de invloed van pensioendeelnemers op pensioenfondsen moet worden vergroot. Interview met econome Helen Toxopeus.

Lees verder »

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.