Innoveren 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Projecten zoeken, beoordelen, financieren

Samen met ons netwerk zoeken we kansrijke innovatieprojecten en initiatieven die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame consumptiemaatschappij. We ondersteunen bij het opzetten van co.orperaties en het aantrekken van financiering. Bijvoorbeeld via investeerders die met 0.0 verbonden zijn.

Partijen verbinden

We verbinden partijen en bestaande initiatieven vanuit verschillende ketens en disciplines rondom concrete innovatieprojecten. Samenwerken is gericht op het creëeren van meerwaarde voor alle betrokkenen. En we stimuleren het waarderen en leren van elkaar.

Co.orperaties opzetten

Wij bieden partijen die willen samenwerken de mogelijkheid om samen een eigen co.orperatie op te zetten. Als onafhankelijke kwartiermaker helpen we bij het afstemmen van de ambities, de plannen en de rol van iedere speler in het samenwerkingsverband. Onderling vertrouwen en goede afspraken over de wijze van werken en het verdelen van de toegevoegde waarde die wordt gecreëerd, zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol samenwerken.
Indien gewenst, geven pro.ofessionals juridisch, financieel of fiscaal advies bij het opstellen van statuten en contracten voor co.orperaties.

Co.orperaties faciliteren

De innovatieve organisatievorm ‘Meshwork’ maakt vruchtbaar samenwerken binnen co.orperaties mogelijk. Dit vlechtwerk ondersteunt synergie, bevordert overzicht en vergroot de kans van slagen, terwijl de kosten en doorlooptijd lager worden. De aanpak maakt horizontale en verticale ketenintegratie mogelijk. Wij ondersteunen met een combinatie van (online) werkplekken, communicatiemiddelen en interactieve bijeenkomsten.

Terug naar Activiteiten

Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »
Let’s play 21 12 2012

Kort verslag van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Ilse Breget. Verwondering, leegte, creativiteit en thuiskomen vormden de rode draad. Van het oud Keltisch verhaal op weg naar kennis en begrip, maar ook in de beleving van de mensen die deze avond samen vierden.

Lees verder »