Connact to innovest in the basic needs

Innoveren 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Projecten zoeken, beoordelen, financieren

Samen met ons netwerk zoeken we kansrijke innovatieprojecten en initiatieven die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame consumptiemaatschappij. We ondersteunen bij het opzetten van co.orperaties en het aantrekken van financiering. Bijvoorbeeld via investeerders die met 0.0 verbonden zijn.

Partijen verbinden

We verbinden partijen en bestaande initiatieven vanuit verschillende ketens en disciplines rondom concrete innovatieprojecten. Samenwerken is gericht op het creëeren van meerwaarde voor alle betrokkenen. En we stimuleren het waarderen en leren van elkaar.

Co.orperaties opzetten

Wij bieden partijen die willen samenwerken de mogelijkheid om samen een eigen co.orperatie op te zetten. Als onafhankelijke kwartiermaker helpen we bij het afstemmen van de ambities, de plannen en de rol van iedere speler in het samenwerkingsverband. Onderling vertrouwen en goede afspraken over de wijze van werken en het verdelen van de toegevoegde waarde die wordt gecreëerd, zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol samenwerken.
Indien gewenst, geven pro.ofessionals juridisch, financieel of fiscaal advies bij het opstellen van statuten en contracten voor co.orperaties.

Co.orperaties faciliteren

De innovatieve organisatievorm ‘Meshwork’ maakt vruchtbaar samenwerken binnen co.orperaties mogelijk. Dit vlechtwerk ondersteunt synergie, bevordert overzicht en vergroot de kans van slagen, terwijl de kosten en doorlooptijd lager worden. De aanpak maakt horizontale en verticale ketenintegratie mogelijk. Wij ondersteunen met een combinatie van (online) werkplekken, communicatiemiddelen en interactieve bijeenkomsten.

Terug naar Activiteiten