Connact to innovest in the basic needs

Sense Making 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Waarom Sense Making?

Sense Making helpt mensen bij het ‘begrijpelijk maken van complexiteit’ door de ‘Dialoog met de werkelijkheid’ aan te gaan. Die dialoog is in een situatie van complexiteit altijd nieuw en anders, er is geen best practice in zo’n situatie. De methodiek is ontwikkeld door David Snowden, de oprichter van Cognitive Edge. Hij heeft een vooruitstrevende en pragmatische kijk op hoe je met complexiteit om kunt gaan. Recent heeft hij een prestigieuze wetenschapsprijs ontvangen voor zijn publicatie in de Harvard Business Review (2007). In complexe situaties is het vaak lastig om besluiten te nemen. De traditionele manier van onderzoek die gebruik maakt van vragenlijsten, checklists en met behulp van de computer classificeert, analyseert of modelleert voldoet dan niet. Sense Making helpt bij het doorgronden van wat er nu werkelijk speelt, dit te analyseren en daar vervolgens op te acteren. Daar is het menselijk brein (cognitief en verbeeldingskracht) bij nodig. Resultaat: partijen (managers) kunnen in complexe situaties beter navigeren. Zij kunnen zinniger (sensable) activiteiten ontplooien en effectiever met stakeholders samenwerken of co-creëren.

Vragen waar Sense Making een antwoord op kan geven

– Hoe kunnen we beter met onze stakeholders in dialoog komen? – Wat zijn de zwakke signalen in de omgeving (weak signal detection) waar ‘X’ iets mee kan? – In hoeverre worden onze klanten en stakeholders in hun behoeften voorzien? – Waar hebben onze klanten en stakeholders nu in de basis behoefte aan? – Welke issues spelen bij onze stakeholders en doelgroepen? – Hoe wordt ‘X’ beleefd? – Hoe effectief is ‘X’? – Hoe kunnen we van een push naar een pull aanpak komen? – Waar liggen kansen in de markt? – Hoe kan ‘X’ effectief bijdragen aan ‘Y’ te midden van zoveel concurrenten? – Wat zijn ineffectieve patronen binnen onze organisatie? – Hoe kunnen we ineffectieve patronen binnen onze organisatie doorbreken? – Hoe moeten we deze crisis situatie managen? – Van welke beslissingen hebben we geleerd, en welke zouden we zo weer over doen? Lees verder