Bewustworden 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Met andere ogen kijken.

Met creatieve (online) communicatiemiddelen en onderzoekmethoden helpen we stakeholders met andere ogen te kijken. En vervolgens aan de gang te gaan. Pro.ofessionals maken de kansen voor innovatieve doorbraken in primaire productieketens inzichtelijk en maken zo verandering mogelijk.

Bewustworden stimuleren

We organiseren workshops en trainingen die koploperschap stimuleren. Met acties en interventies ondersteunen we bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden bij het zelf ontwikkelen van de 0.0 manier van kijken, voelen en acteren.

Dialoog met de werkelijkheid

We faciliteren vruchtbare dialogen tussen stakeholders rond concrete innovatieprojecten of complexe dilemma’s. Zo ontstaat inzicht in de eventuele belangentegenstellingen en de wijze waarop barrières doorbroken kunnen worden. Gedeelde ambities en draagvlak zijn het resultaat.

Omgaan met fundamentele onzekerheid

Grootschalig, rendabel investeren voor lange termijn rendement in duurzame innovaties wordt mogelijk als we effectief kunnen omgaan met de fundamentele onzekerheid die daarmee gepaard gaat. In trainingen en workshops laten wij investeerders zien hoe dat kan.

Terug naar Activiteiten

Investeren 0.0

Het is tijd voor #freewallstreet en #freebeursplein5. Simpelweg door ons pensioenkapitaal te koppelen aan onze basisbehoeften. We realiseren doorbraken in verduurzaming en significant hogere dekkingsgraden.

Lees verder »
Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »