Bewustworden 0.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Met andere ogen kijken.

Met creatieve (online) communicatiemiddelen en onderzoekmethoden helpen we stakeholders met andere ogen te kijken. En vervolgens aan de gang te gaan. Pro.ofessionals maken de kansen voor innovatieve doorbraken in primaire productieketens inzichtelijk en maken zo verandering mogelijk.

Bewustworden stimuleren

We organiseren workshops en trainingen die koploperschap stimuleren. Met acties en interventies ondersteunen we bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden bij het zelf ontwikkelen van de 0.0 manier van kijken, voelen en acteren.

Dialoog met de werkelijkheid

We faciliteren vruchtbare dialogen tussen stakeholders rond concrete innovatieprojecten of complexe dilemma’s. Zo ontstaat inzicht in de eventuele belangentegenstellingen en de wijze waarop barrières doorbroken kunnen worden. Gedeelde ambities en draagvlak zijn het resultaat.

Omgaan met fundamentele onzekerheid

Grootschalig, rendabel investeren voor lange termijn rendement in duurzame innovaties wordt mogelijk als we effectief kunnen omgaan met de fundamentele onzekerheid die daarmee gepaard gaat. In trainingen en workshops laten wij investeerders zien hoe dat kan.

Terug naar Activiteiten

c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »