Connact to innovest in the basic needs

Investeren 0.0

Doe met ons mee

Koplopers uit de wereld van de pensioenen, verzekeringen en vermogensbeheer richten nu een nieuw investeringsfonds voor duurzame doorbraak innovaties op. Speerpunt is Agrofood. Hier moet nog een stukje voor geschreven worden. Hier moet nog een stukje voor geschreven worden. Hier moet nog een stukje voor geschreven worden. Hier moet nog een stukje voor geschreven worden. Hier moet nog een stukje voor geschreven worden. Hier moet nog een stukje voor geschreven worden.

Pensioen maar dan anders

Pensioenfondsen kunnen creatiever omgaan met hun geld. En de invloed van pensioendeelnemers op pensioenfondsen moet worden vergroot. Interview met econome Helen Toxopeus.

Lees verder »

Stichting 0.0 is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het voordeel is dat je schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Stichting 0.0 heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.