Connact to innovest in the basic needs

In de ambities en mensen van Stichting 0.0 herken ik een hoop van mijn eigen idealen en praktijk. De noodzaak tot een ander economisch systeem met andere regels, ordening en instituten onderschrijf ik van harte. Immers alleen als dit systeem gaat meewerken in de richting van duurzame ontwikkeling kunnen systemen rond voedsel, energie en de bouw echt omslaan naar duurzaam (en niet blijven hangen in niches en projectjes).

Mijn hele werkende leven ben ik bezig voor een duurzame toekomst. Dat vraagt om verandering en innovatie van vele partijen; zowel bedrijven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. En het vraagt om nieuwe coalities, want alleen lukt het al lang niet meer. Dat zie ik binnen de overheidprogramma’s waar ik aan werk zoals programma’s op het gebied van voedsel, biodiversiteit, materialen etc. Instrumenten die ik daarbij probeer in te zetten zijn Community of Practice; bedrijven ondersteunen bij het van elkaar leren op het gebied van bijvoorbeeld eiwitinnovaties of het opnemen van biodiversiteit in hun bedrijfsstrategie. Proceservaring heb ik hiervoor opgedaan tijdens mijn werk aan het programma marktkansen voor duurzame producten van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling en in mijn activiteiten bij Ontwikkelingssamenwerking. Daar heb ik een proces opgestart met Nutreco en de IUCN gericht op het verduurzamen van de productie van vismeel. Enkele jaren later hebben heeft de Peruaanse visindustrie het MSC-certificaat aangevraagd. Deze ervaringen heb ik gebruikt bij de instelling van het Initiatief Duurzame Handel.

Tijdens dit werken gebruik ik een aantal richtlijnen. Deze ik heb opgeschreven in het boekje 10 tips voor slimme sturing. De tips zijn gebaseerd op mijn ervaring, op kennis uit de wereld van transitiemanagement en op basis van ervaring van collega’s van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Over de 10 tips geef ik regelmatig masterclasses in Nederland en soms in het buitenland. En ook daarin herken ik veel in de manier waarop Stichting 0.0 wil gaan werken. Uitgaande van het versterken van bestaande dynamiek, een visie hebben maar ook echt doen (tip 3: blik op de toekomst, voeten op de grond), zaken op zijn kop zetten (tip 8: draai t om) en nieuwe coalities maken (tip 4: breng samen en verbind).

Ik verheug me er dan ook op bij te kunnen dragen aan concrete activiteiten van deze nieuwe loot aan de stam van duurzaamheid!