Connact to innovest in the basic needs

Studenten willen pensioenkapitaal niet in fossiele energie investeren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Pleidooi voor fossiel desinvesteren

Maurits Groen, Bill McKibben en Marjan Minnesma pleiten voor ‘fossiel desinvesteren’: uit aandelen stappen van fossiele-energiebedrijven. Met name omdat wetenschappers in het IPCC-rapport heel expliciet concluderen dat het merendeel van de kolen, olie en gas die de fossiele-energiebedrijven als winbare voorraden hebben ingeboekt op hun balans, niet gewonnen kunnen worden zonder een klimaatcatastrofe te veroorzaken. Hun voorraden moeten onder de grond blijven. Fossiele aandelen zullen waardeloos worden.

Studenten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht en drie hogescholen vragen hun Colleges van Bestuur om het ABP (waar hun medewerkers verplicht hun pensioen onderbrengen) ertoe te bewegen om geen pensioengeld meer te investeren in fossiele bedrijven.

Stichting 0.0 pleit ervoor dat pensioenkapitaal wordt aangewend voor investeren in hernieuwbare energie. Het zou mooi zijn wanneer de ‘desinvesteer beweging’ fossiele-energiebedrijven ertoe brengt om zelf de schouders onder hernieuwbare energieproductie te zetten. Want de burger vraagt erom!

Lees meer

Maurits Groen, Bill McKibben en Marjan Minnesma pleiten voor ‘fossiel desinvesteren’, uit aandelen stappen van fossiele-energiebedrijven.
Investeren 0.0

Het is tijd voor #freewallstreet en #freebeursplein5. Simpelweg door ons pensioenkapitaal te koppelen aan onze basisbehoeften. We realiseren doorbraken in verduurzaming en significant hogere dekkingsgraden.

Lees verder »