Connact to innovest in the basic needs

Pensioen maar dan anders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Invloed van pensioendeelnemers moet worden vergroot

De wijze waarop wij met geld omgaan, tekent volgens econome Helen Toxopeus onze samenleving. En toch is ons geldsysteem nog een blinde vlek als het erom gaat een duurzame en meer stabiele welvaart te bereiken.

De invloed van deelnemers op pensioenfondsen moet worden vergroot. Met elkaar oefenen we te weinig invloed uit op wat ons geld aan het doen is. We denken er te weinig over na en onderschatten de invloed die we kunnen uitoefenen als we meer sturing geven aan het geld waar we aanspraak op maken. Daar is een omslag in denken voor nodig: in behoeftes en waardeontwikkeling. Een hybride vorm van pensioen, in geld en natura, is het overdenken waard.

In haar boek ‘Een verkenning van ons geldsysteem’ laat Toxopeus zien dat een andere visie op geld een maatschappij kan voortbrengen die meer rekening houdt met mens en milieu.
Ze interviewde hiervoor uiteenlopende denkers en doeners uit de beweging Economy Transformers, waaronder Stichting 0.0. Wat haar betreft kunnen ook pensioenfondsen creatiever omgaan met hun mogelijkheden.

Lees verder

Pensioenfondsen kunnen creatiever omgaan met hun geld. En de invloed van pensioendeelnemers op pensioenfondsen moet worden vergroot. Interview met econome Helen Toxopeus.
stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »
Let’s play 21 12 2012

Kort verslag van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Ilse Breget. Verwondering, leegte, creativiteit en thuiskomen vormden de rode draad. Van het oud Keltisch verhaal op weg naar kennis en begrip, maar ook in de beleving van de mensen die deze avond samen vierden.

Lees verder »