Connact to innovest in the basic needs

Oplossen van crisis kost niets!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Ons pensioenkapitaal kan de sleutel zijn

Op 22 oktober 2013 kon Nederland via een ingezonden brief in het Financieel Dagblad kennismaken met het manifest De oplossing van de crisis kost niets! van de hand van Professor Nico Baken, hoogleraar aan de TU Delft en strateeg bij KPN.

De visie van onze Stichting op hoe pensioenkapitaal een sleutelrol kan spelen bij het cross sectoraal samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften wordt hierin met hele praktische voorbeelden tastbaar gemaakt. We trekken dan ook al een tijdje met elkaar op! Samen met Nico en overige medeondertekenaars van het manifest zoeken we naar wegen om onze gedeelde visie ook echt te realiseren.

Een sectoroverschrijdend masterplan met een direct voelbare positieve impact op de leefomgeving en kosten van levensonderhoud van iedere burger is mogelijk, beginnend in de sectoren energie, financiën, bouw en zorg.

Investeer in de komende tien jaar 150 miljard euro in 5 miljoen nu doorgaans archaïsch geoutilleerde Nederlandse woningen (gemiddeld dus 30.000 euro per woning). Investeer dat geld in duurzame voorzieningen voor energie, zorg, veiligheid en ICT. Bij een te betalen rente van 6% resulteert dit in 150 euro aan maandlasten per woning.

Een serieuze optie is de investeringen te financieren uit de pensioenfondsen door het geleidelijk terugtrekken van een deel van het kapitaal uit het buitenland (inmiddels ruim 1000 miljard, geld van ons allemaal), waar nu 90% is belegd dat lang niet altijd stabiel of goed rendeert. Zo komt het geld terecht waar het hoort, bij de (toekomstige) eigenaren ervan, dus geen potverteren!

Met een rentestroom van 6% van de meest betrokken stakeholders – namelijk wijzelf – wordt die stroom stabiel en draagt die dubbel bij aan onze eigen toekomst: ons pensioen en ons duurzaam wooncomfort.

De rentelast van 6% per huis is 1800 euro per jaar. De energie- en zorgkosten zijn in de afgelopen jaren gestegen en bedragen nu zo’n 500 euro per maand per gezin. Met zonne-energie en goede isolatie, respectievelijk de transities in de cure en care realiseren we besparingen die deze rentelast al kunnen compenseren. Overige kosten dalen en onze comfort, veiligheid, ICT-voorzieningen en de opties om langer thuis te wonen nemen toe: pure winst!

Dit is een enorme stimulans voor de sectoren bouw, zorg, financiën en ICT/telecom en voor de burger zelf. De economie krijgt een ongelofelijke boost; innovatie en duurzaamheid krijgen een vitale impuls. In één klap maken we gezond langer thuis wonen mogelijk in een wijzigende demografie.

We versterken de sociale cohesie op wijkniveau en zetten stappen op weg naar heuse ‘wijk-autarkie’.

Lees hier de volledige tekst van het manifest.

Dat kan door ons eigen pensioenkapitaal daar creatief voor aan te wenden. Lees meer over praktische oplossingen in het manifest van Professor Nico Baken.