Connact to innovest in the basic needs

C21 onderzoekt en ontmoet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Welkom in de vrije ruimte!

Vraagstukken van pioniers staan centraal. Daaromheen organiseert C21 ontmoetingen. Speels en onverwacht, geïnspireerd op wat de mensen in ons netwerk bezighoudt.

C21 is het vormgeven van de 21e eeuw. Het creëren van experimenteer- en ontwikkelruimte: de vrije ruimte. Een ruimte waarbinnen wij als mensen, overheden, bedrijven, kennisinstellingen en financiële instellingen werken aan het opnieuw invulling geven aan de basisbehoeften. Een ruimte waarin waarde ontstaat. Essentiële waarde die ons vooruit brengt.

C21 nodigt uit om samen met de pioniers uit het veld die toekomst te verkennen, en te doen wat nodig is. C21 staat voor coöperatie van de 21e eeuw.

C21 organiseert bijeenkomsten. Steeds met een ander karakter en op bijzondere locaties. Bij mensen uit het netwerk en rond thema’s die ons bezighouden. We verdiepen ons in casuïstiek, laten hersens kraken en passen kennis toe. Weer anders verkennen we een thema en ontwikkelen we een strategie die maatschappelijke waarde én impact genereert.
En als we daartoe de behoefte voelen geven we een heerlijk feest om de zintuigen te prikkelen en de vrije ruimte te vieren met verhalen en muziek.

C21 heeft een model ontwikkeld voor de coöperatie van de 21e eeuw. Met als input een serie gesprekken met pioniers van toen en nu. Wat zijn (en waren) hún vragen? Waar liggen de uitdagingen voor de toekomst? Wat is de essentie van de coöperatie? En de kracht? Dit model verbindt drie elementen met elkaar: persoonlijk leiderschap, het delen van een héél helder doel en een governance die past bij de cultuur. Hierdoor is een coöperatie een voertuig voor ontwikkeling. Een instrument van waardecreatie.

C21 is geïnitieerd door Dennis Kerkhoven en Noor Bongers namens 0.0, samen met het netwerk.

Wilt u participeren of een idee delen? U bent van harte welkom.

21@nulpuntnul.nl

Afbeeling: interpretatie van vrije ruimte door Olga Plokhooij, schilderij van Margritte-Clairvoy

 

 

 

Vraagstukken van pioniers staan centraal. Daarom organiseert C21 ontmoetingen. Speels en overwacht, geïnspireerd op wat mensen in ons netwerk bezighoudt.