Connact to innovest in the basic needs

Wederkerigheid natuurlijk geregeld

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Kenmerkend voor veel transitiespelers is dat ze beginnen met geven. Wij zien namelijk vraagstukken die de moeite waard zijn om op te acteren en partijen mee te verbinden.  Wij nemen het initiatief in de beginfase en creëren als vrije spelers – terwijl we al over de brug lopen die we samen aan het bouwen zijn – toegevoegde waarde voor direct betrokkenen en de maatschappij als geheel, daar krijgen we veel energie van.

De ervaring leert dat het echter ook van groot belang is dat de waarde die transitiespelers toevoegen, zich ook vertaalt in een financiële bijdrage vanuit de partijen die daar profijt van hebben. We zien ook dat dit proces van wederkerigheid met name in de beginfase, waarin er bijvoorbeeld nog geen directe revenuen zijn en het vooral aankomt op investeren, niet altijd optimaal verloopt.

Vanuit 0.0 willen we transitiespelers en het speelveld in het algemeen waar mogelijk bijstaan met het vormgeven van een natuurlijk proces van wederkerigheid, zodat de energie kan blijven stromen. Om dit goed vorm te geven gaan we samen met ervaren transitiespelers en het maatschappelijk veld aan de slag om invulling te geven aan een natuurlijke wijze van wederkerigheid die voor alle betrokkenen van waarde is.

Heb je interesse om hier aan deel te nemen, neem dan contact met ons op.

Inspiratie voor nieuw geldsysteem

Een bundeling van verhalen die een rijke bron van inspiratie zijn voor de manier waarop een circulaire economie gerealiseerd kan worden. Een mooi initiatief van OxfamNovib en de Economy Transformers. Helen en Simone Toxopeus hebben de verhalen verzameld en opschreven. Stichting 0.0 heeft hieraan bijdragen.

Lees verder »