Connact to innovest in the basic needs

Wederkerigheid natuurlijk geregeld

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Kenmerkend voor veel transitiespelers is dat ze beginnen met geven. Wij zien namelijk vraagstukken die de moeite waard zijn om op te acteren en partijen mee te verbinden.  Wij nemen het initiatief in de beginfase en creëren als vrije spelers – terwijl we al over de brug lopen die we samen aan het bouwen zijn – toegevoegde waarde voor direct betrokkenen en de maatschappij als geheel, daar krijgen we veel energie van.

De ervaring leert dat het echter ook van groot belang is dat de waarde die transitiespelers toevoegen, zich ook vertaalt in een financiële bijdrage vanuit de partijen die daar profijt van hebben. We zien ook dat dit proces van wederkerigheid met name in de beginfase, waarin er bijvoorbeeld nog geen directe revenuen zijn en het vooral aankomt op investeren, niet altijd optimaal verloopt.

Vanuit 0.0 willen we transitiespelers en het speelveld in het algemeen waar mogelijk bijstaan met het vormgeven van een natuurlijk proces van wederkerigheid, zodat de energie kan blijven stromen. Om dit goed vorm te geven gaan we samen met ervaren transitiespelers en het maatschappelijk veld aan de slag om invulling te geven aan een natuurlijke wijze van wederkerigheid die voor alle betrokkenen van waarde is.

Heb je interesse om hier aan deel te nemen, neem dan contact met ons op.

stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »