Connact to innovest in the basic needs

Visuele identiteit 0.0 verbindt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Stichting 0.0 faciliteert de vrije ruimte waar verschillende partijen samen optrekken om te innoveren. In deze ruimte staat een visuele identiteit dus niet in het teken van onderscheiden, maar van verbinden.

Om het karakter van 0.0 te benadrukken creëerde Motif, in co-creatie met Rob van Gijzelen 0.0, een nieuw lettertype dat het ‘verbinden’ letterlijk visualiseert. De ConnAct is een open source font waarmee alle partijen, als een gezamenlijk handschrift, kunnen werken.

Het logo van 0.0, uiteraard ook gemaakt met de ConnAct, visualiseert het bijna heilige vertrouwen dat we samen kunnen werken vanuit een goede intentie. De punt in het logo, het ijkpunt van 0.0, houdt de balans.

Met de ‘propagandistische’ toon in de illustraties laat 0.0 zien dat het aanzet tot verandering. De beelden inspireren tot het denken buiten de kaders en kunnen complexe boodschappen vertalen naar heldere infographics.

 

In samenwerking met Motif heeft 0.0, een nieuw open source lettertype ConnAct gecreëerd dat het ‘verbinden’ letterlijk visualiseert.