Connact to innovest in the basic needs

Stichting 0.0

Onze vrije ruimte.

Over waar de stichting zich nu voor inzet. En de stand van zaken. We zijn immers altijd in ontwikkeling.

Vrije ruimte voor o.o

Kasteel Amerongen gastvrij

Kasteel Amerongen stelt o.o de bovenste verdieping ter beschikking voor co-creatie bijeenkomsten.

Lees verder

Dankzij Iona Stichting live

Zwerm ook mee!

Ons manifest en de website zijn dankzij steun van Iona Stichting gerealiseerd. Zelf met iets bezig dat goed aansluit bij o.o? Connact met ons.

Lees meer

stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »

Ik ben consument

Ik voel mij niet langer toeschouwer maar hoofdrolspeler. Mijn behoeften staan centraal en mijn kapitaal wordt daarvoor aangewend.

Lees meer

Ik ben investeerder

Ik weet exact waar ik in investeer. Ik ken de maatschappelijke waarde die ik toevoeg, ik overzie de systeemrisico’s over de hele keten heen en weet dat ik robuuste kasstromen genereer. Nu en op de lange termijn.

Lees meer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer ken ik de daadwerkelijke behoefte van de keten. Ik weet dat ik op de stakeholders in de keten kan vertrouwen. Ik weet dat ik daadwerkelijk waarde toevoeg.

Lees meer

Ik ben de overheid

Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities die co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt. Het vertrouwen van de kiezer neemt toe.

Lees meer

Ik ben een maatschappelijke organisatie

Als maatschappelijke organisatie voeg ik door samenwerking in co.orperaties veel meer waarde toe aan de maatschappij.

Lees meer

Ik ben toezichthouder

Als toezichthouder werk ik samen met alle stakeholders om de constructieve toetsingscondities te creëren die nodig zijn voor een veerkrachtige maatschappij.

Lees meer

Ik ben een kennisinstituut

Als kennisinstituut overzie ik de kennisbehoefte van het totale werkveld en weet ik met wie ik het beste kan samenwerken.

Lees meer

c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »

Vrije ruimte

Als onafhankelijke speler creëert en onderhoudt 0.0 de vrije ruimte die burgers, bedrijven, investeerders, maatschappelijke organisaties en overheden nodig hebben om samen te innoveren en te investeren in onze echte basisbehoeften. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er genoeg gezond water en voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. En aan het eind van een welbesteed leven een zorgeloze oude dag.

Samenwerken aan concrete en maatschappelijk relevante innovatieprojecten. Samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften. Samen succesvolle nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Samen innovatief en rendabel barrières in productieketens te doorbreken.

Dat is het doel van 0.0.

Met andere ogen kijken

We helpen burgers zich bewust te worden van de sleutelpositie die zij met hun (pensioen)kapitaal kunnen spelen. We helpen investeerders en bedrijven met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te handelen.

We maken inzichtelijk welke kansen er zijn voor innovatieve doorbraken in ketens.
We bieden burgers een spreekbuis om hun wensen te uiten, positieve kracht te mobiliseren en faciliteren de dialoog. Zodat veranderingen mogelijk worden. Daar zijn verrassende verbindingen tussen kennis, initiatieven en gevestigde sectoren en structuren voor nodig.

De basisbehoeften van burgers zijn wat ons betreft het vertrekpunt. Hun pensioenkapitaal en spaargeld worden door bedrijven en dienstverleners dienstbaar geïnvesteerd.

0.0 wil daar dienstbaar aan zijn.

Co.orperaties

Met de pro.ofessionals in het netwerk rondom Stichting 0.0  ondersteunen wij burgers bij het opzetten van co.orperaties rondom maatschappelijke uitdagingen. Eén voor één zijn het experts binnen hun vakgebied die hun kwaliteiten op een 0.0 manier inzetten.

Deze co.orperaties werken (bij voorkeur op basis van opensource-innovatie) samen aan concrete innovatieprojecten. Met de burger in de hoofdrol. Door de 0.0 manier van werken organiseren partijen zichzelf binnen ketens snel en effectief voor marktimpact op grote schaal. Dat gebeurt door combinaties van innovatieve manieren van samenwerken, technologie, businessmodellen en financieringsvormen.

Stakeholders bevrijden zich uit bestaande structuren en deblokkeren het systeem: zij kunnen zich verbinden met de rijkdom aan bestaande kennis, inzichten en ideeën. Wensen en initiatieven van burgers en bedrijven worden gebundeld en marktrijpe innovatieconcepten worden in kaart gebracht.