Connact to innovest in the basic needs

MANIFEST O.O

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Natuurlijke innovatie-eco.onomie

Wij geloven in de kracht van het goede. Door de o.o manier van samenwerken zetten we de economie op d’r kop.

Lees meer in ons manifest (pdf 10 MB) 

Read more in our manifesto (pdf 10 MB)

Wij burgers hebben zelf de sleutel in handen voor het oplossen van de crisis en een energieke maatschappij. Met genoeg gezond voedsel, genoeg hernieuwbare energie, een menselijke woonomgeving, een solidaire gezondheidszorg, een sterke natuur en een onbezorgde oude dag.

De missie van Stichting 0.0 is dat burgers zich bewust worden van die sleutelpositie.

We zijn grootaandeelhouder. Via ons (pensioen)kapitaal bezitten burgers wereldwijd ruim 75% van de aandelen in bedrijven. Nederland heeft met 1100 miljard belegd vermogen relatief het meeste kapitaal per capita.

We kunnen doorbraken mobiliseren door samen met pensioenfondsen ons eigen vermogen in te zetten voor samen innoveren en investeren in hele concrete innovaties voor onze basisvoorzieningen, dienstbaar ondernemerschap en een natuurlijke innovatie-eco.onomie.

Collectieve intelligentie leidt tot doorbraken in keteninnovatie: we sluiten de kringloop.

We staan aan het begin en einde van de keten: als consument en aandeelhouder. Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons (pensioen) kapitaal wordt daarvoor aangewend. We kennen de maatschappelijke waarde die ons geld toevoegt.

Door de directe band tussen de aandeelhouders en bedrijven wordt de kans op versneld succes van maatschappelijk relevante innovaties vele malen groter. Bedrijven dienen ons belang.
De toezichthouders werken met een integrale blik met ons mee.

Zo ontstaat een consumptiemaatschappij die van nature goed is.

Een eco.osysteem en eco.onomie die welzijn genereren voor alles en iedereen.

 

Wij burgers hebben met ons (pensioen)kapitaal zelf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij.
c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »
Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »