Connact to innovest in the basic needs

MANIFEST O.O

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Natuurlijke innovatie-eco.onomie

Wij geloven in de kracht van het goede. Door de o.o manier van samenwerken zetten we de economie op d’r kop.

Lees meer in ons manifest (pdf 10 MB) 

Read more in our manifesto (pdf 10 MB)

Wij burgers hebben zelf de sleutel in handen voor het oplossen van de crisis en een energieke maatschappij. Met genoeg gezond voedsel, genoeg hernieuwbare energie, een menselijke woonomgeving, een solidaire gezondheidszorg, een sterke natuur en een onbezorgde oude dag.

De missie van Stichting 0.0 is dat burgers zich bewust worden van die sleutelpositie.

We zijn grootaandeelhouder. Via ons (pensioen)kapitaal bezitten burgers wereldwijd ruim 75% van de aandelen in bedrijven. Nederland heeft met 1100 miljard belegd vermogen relatief het meeste kapitaal per capita.

We kunnen doorbraken mobiliseren door samen met pensioenfondsen ons eigen vermogen in te zetten voor samen innoveren en investeren in hele concrete innovaties voor onze basisvoorzieningen, dienstbaar ondernemerschap en een natuurlijke innovatie-eco.onomie.

Collectieve intelligentie leidt tot doorbraken in keteninnovatie: we sluiten de kringloop.

We staan aan het begin en einde van de keten: als consument en aandeelhouder. Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons (pensioen) kapitaal wordt daarvoor aangewend. We kennen de maatschappelijke waarde die ons geld toevoegt.

Door de directe band tussen de aandeelhouders en bedrijven wordt de kans op versneld succes van maatschappelijk relevante innovaties vele malen groter. Bedrijven dienen ons belang.
De toezichthouders werken met een integrale blik met ons mee.

Zo ontstaat een consumptiemaatschappij die van nature goed is.

Een eco.osysteem en eco.onomie die welzijn genereren voor alles en iedereen.

 

Wij burgers hebben met ons (pensioen)kapitaal zelf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij.
stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »