Connact to innovest in the basic needs

Insecten rendabel op de kaart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Op zoek naar alternatieve eiwitbronnen

De wereldbevolking groeit. De vraag naar hoogwaardig voedsel, met name naar dierlijke eiwitten, stijgt nog sneller. Tegelijkertijd zijn belangrijke productiemiddelen als water, energie, land en fosfaat niet oneindig en is de afvalberg van onze voedselketen nog steeds erg groot.
De draagkracht van de planeet wordt op veel gebieden overschreden. In Nederland is de zoektocht naar een meer duurzame en efficiënte bronnen van eiwit is in volle gang.

Insecten bieden uitkomst

In de natuurlijke voedselkringloop hebben insecten een cruciale rol als verwerker van afval en eiwitbron voor hogere diersoorten. Die schakel is uit onze moderne voedselkringloop verdwenen. Insecten zijn een missing link.

Een aantal ondernemers (o.a. kwekers verenigd in de VENIK, Jagran, KrecaBugs organic food, de partners aangesloten bij Insectlab en ketenpartijen) heeft besloten de handen ineen te slaan om insecten weer de rol te geven die ze verdienen. Zij zien de potentie van de missing link en willen de verbinding tussen insecten en onze voedselketen op een moderne en winstgevende manier in onze voedselketen terugbrengen. Samen richten zij nu een businessnetwerk op dat de voorwaarden schept voor de ontwikkeling van een internationaal competitieve insectensector.

Profijtelijke insectenketen

Het streven is een profijtelijke insectenketen die financieel rendeert, laagwaardige reststromen opwaardeert tot hoogwaardige grondstoffen en inspeelt op de groeiende mondiale voedselbehoefte. De partners in het businessnetwerk werken samen, innoveren samen en investeren samen in aantrekkelijke businesscases. Het uitgangspunt is een open ondernemersklimaat waarin een verscheidenheid aan ondernemingen met elkaar, maar ook in concurrentie met elkaar, het beste uit elkaar boven halen.

Met de grootschalige kweek, verwerking en vermarkting van insecten bieden ze in de nabije toekomst oplossingen voor de groeiende vraag naar gezonde eiwitten, de reductie van onze voedsel-footprint, en het verhogen van de gezondheid van mens en dier. En ontstaat een internationaal concurrerende branche met grote potentie.

Roadmap is in de maak

Er wordt nu hard gewerkt aan het opstellen van een concept Roadmap om de ambities te realiseren. Binnenkort wordt deze Roadmap in dialoog met diverse stakeholders vanuit de overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en investeerders verder uitgewerkt.

In Nederland hebben we al veel in huis: de basistechniek is er, de kennis en ervaring is er, de start voor de markt is er, de ambitie is er, de ondernemerszin is er, een netwerk van ketenpartijen is er, en gezonde concurrentie tussen partijen bestaat (de beste drive voor verbetering).
Ook de basisinfrastructuur voor een hoog efficiënte en duurzame productie en verwerking van voedsel is in ons land sterk aanwezig

Tegelijk is er ook een aantal zaken niet. De huidige insectenbranche is klein, dé oplossing voor grootschalige insectenkweek is er nog niet, de consumentenacceptatie is nog onduidelijk, wetgevingskaders nationaal en internationaal ontbreken zowel voor voeding, vestiging als voor arbeid. Een samenhangende kennisstructuur is nog niet operationeel en ook  de financiering van initiatieven is nog niet vanzelfsprekend, bewezen toetsingskaders voor financiers ontbreken.
Al met al slagen we er in Nederland (nog!) niet in om deze nieuwe branche substantieel van de grond te krijgen.

Doorbraken zijn nodig!

Met de grootschalige kweek, verwerking en vermarkting van insecten bieden ondernemers in de nabije toekomst oplossingen voor de groeiende vraag naar gezonde eiwitten.
stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »
ONE STAMP in a day

ONE STAMP in a day. Door Masaaki Oyamada, transitional artist. Expositie in espressobar LOKAAL in Rotterdam. U bent van harte welkom bij de opening van de expositie met DJ en organic food op zaterdag 5 november van 14:00 – 19:00. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de wereld van branddesign transformeert Masaaki zichzelf en de grote merken naar kleine persoonlijke identiteiten en verhaaltjes.

Lees verder »