Connact to innovest in the basic needs

Dankzij Iona Stichting live

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

De Iona Stichting onderschrijft en ondersteunt de 0.0 aanpak. Zij ondersteunt ons daarom bij de oprichting van Stichting 0.0 en de opbouw van de daarvoor benodigde infrastructuur. Het manifest en deze website zijn slechts de zichtbare resultaten.

Samen werken we nu aan de volgende stappen.

0.0 is zich ervan bewust dat er Haarlemmerolie nodig is voor het oplossen van de huidige complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een speelveld met spelregels dat zowel de individuele als de algemene belangen dient. Een speelveld dat het opereren vanuit ‘verlicht eigenbelang’ (zoals Adam Smith dit noemt) mogelijk maakt.

Wij zien het als onze kerntaak de benodigde vrije speelvelden te creëren en te onderhouden.
Om daar vanuit een onafhankelijke rol zelf initiatief en verantwoordelijkheid in te kunnen nemen heeft Stichting 0.0 een structuur gekozen die onze vrije positie borgt. Dienstbaar aan alle betrokkenen die aan concrete projecten samenwerken. Dit uitgangspunt zien wij als een belangrijk coördinaat in de nieuwe economie die nu ontstaat, waarbij zowel gezamenlijke als individuele doelen worden gerealiseerd.

Iona stichting, veel Dank!

De Iona Stichting onderschrijft en ondersteunt de 0.0 aanpak. Zij maakt daarom de oprichting van Stichting 0.0 en de opbouw van de daarvoor benodigde infrastructuur mogelijk.
Let’s play 21 12 2012

Kort verslag van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Ilse Breget. Verwondering, leegte, creativiteit en thuiskomen vormden de rode draad. Van het oud Keltisch verhaal op weg naar kennis en begrip, maar ook in de beleving van de mensen die deze avond samen vierden.

Lees verder »