Connact to innovest in the basic needs

c0.0rperatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Maakt co.orperatie mogelijk

Het woord co.orperatie is een nieuw begrip dat is ontstaan uit de samenvoeging van de engelse woorden ‘corporate’ en ‘cooperate’.

Stichting 0.0 stimuleert co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal stelt.

Met de pro.ofessionals in het netwerk rondom Stichting 0.0  ondersteunen wij burgers bij het opzetten van co.orperaties rondom maatschappelijke uitdagingen. Eén voor één zijn het experts binnen hun vakgebied die hun kwaliteiten op een 0.0 manier inzetten.

Samenwerken aan concrete innovatieprojecten. Samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften. Samen succesvolle nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Dat is het doel. Met de burger in de hoofdrol.

De energie, kennis, ervaring en initiatieven die er al zijn, worden op zo ’n manier gebundeld dat grote aantallen stakeholders organisch, in continue dynamische interactie met elkaar, tot bijzondere en onverwachte oplossingen kunnen komen.

Wil je in contact komen met pro.ofessionals dan helpen we je graag verder.

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.
c0.0rperatie

Wij stimuleren co.orperatie. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal zet. Zo ontstaat een natuurlijke innovatie eco.onomie.

Lees verder »