Wat levert 0.0 mij op

De voordelen op een rij

  Ik ben de overheid

  Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities die co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt.

  Het vertrouwen van de kiezer neemt toe. We realiseren de maatschappelijke doelstellingen terwijl er efficiënter en effectiever met belastinggeld en stuurmiddelen wordt omgegaan. We hebben een helder zicht op de effectiviteit van investeringen in de samenleving en beleidsinstrumenten.
  We stemmen economische actoren beter op elkaar af. Doordat pensioenfondsen in goed overleg met hun toezichthouders de langjarig te verwachten kasstromen van hun investering mogen gebruiken om hun verplichtingen te dekken, worden de dekkingsgraden van pensioenfondsen sterker. In nauwe samenwerking met ketens en (institutionele) beleggers kunnen we de aardgasbaten weer koppelen aan integrale lange termijn ontwikkeling.

  Op heel concrete wijze boeken we in hoger tempo vooruitgang. Nederland kan daardoor mondiaal op innovatiegebied, met andere vormen van ontwikkelingshulp en een betere samenwerking de geambieerde voortrekkersrol vervullen.

  Terug