Wat levert 0.0 mij op

De voordelen op een rij

  Ik ben ondernemer

  Als ondernemer ken ik de daadwerkelijke behoefte van de keten. Ik weet dat ik op de stakeholders in de keten kan vertrouwen. Ik weet dat ik daadwerkelijk waarde toevoeg.

  Ik realiseer me dat mijn institutionele investeerder ook de burger is waarvoor ik produceer.
  Met doorbraken in keteninnovatie tonen we samen koploperschap en ontvangen we onze licentie om te produceren. Omdat de aandeelhouder meestal de pensioendeelnemer of de eindconsument vertegenwoordigt wordt de kans op versneld, succesvol doorontwikkelen en opschalen van innovaties vele malen groter.

  Als innovatieve partijen en uitvinder word ik beter zichtbaar en krijg ik toegang tot een beter netwerk en kapitaal. De kans op voldoende draagvlak voor succes wordt groter.

  Terug