Statuten Stichting 0.0

Over onze spelregels

  In de statuten van Stichting 0.0 zijn onze spelregels vastgelegd.

  Lees meer –> in pdf van akte van oprichting

  Op dit gedeelte zijn de jaarrekeningen van 2015 en 2016 gepubliceerd. Voor voorgaande jaren kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u de jaarrekeningen vanaf de oprichting van de stichting doe toekomen.

  De stichting zal haar nieuwe beleidsplan voor de periode 2018-2022 in het najaar van 2017 online beschikbaar maken.

  Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2015

  Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2016