Waarden 0.0

Droomkracht en daadkracht combineren

  We geloven in het goede

  Alle ingredienten voor samen innoveren in investeren in de basisbehoeften zijn al in huis. We hebben immers:

  – goede, duurzame intenties
  – goede, duurzame kennis
  – goede, duurzame ideeën
  – goede, duurzame initiatieven
  – goede, duurzame investeerders
  – krachtige, maatschappelijke instituties en sociale netwerkverbindingen

  Onhankelijke verbinder

  0.0 is onafhankelijk en stelt zich dienstbaar op aan het verbinden van al het goede dat er al is.
  We geloven in droomkracht en daadkracht combineren. We maken de kansen voor innovatieve oplossingen inzichtelijk, begrijpelijk, wenselijk en mogelijk.

  We zijn ‘open source’ in doen en laten. Fair in doen en laten. We handelen niet met een wijzende vinger, maar vanuit het natuurlijke, het logische.

  We zijn resultaatgericht. We gaan voor kwaliteit die van nature goed is en daadwerkelijk waarde toevoegt.

  We hanteren de menselijke maat met normale beloningen op basis van natuurlijke cycli.