OVER O.O

In vogelvlucht

  Manifest voor een natuurlijke innovatie-eco.onomie

  Wij geloven in de kracht van het goede. Door de 0.0 manier van samenwerken zetten we de economie op d’r kop. Wij burgers staan aan het begin en einde van de keten: als consument en aandeelhouder. Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons (pensioen) kapitaal wordt daarvoor aangewend. Collectieve intelligentie leidt tot doorbraken in keteninnovatie: we sluiten de kringloop.

  Lees meer

  Stichting 0.0

  Burgers hebben zelf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij. Met genoeg gezond voedsel, genoeg hernieuwbare energie, een menselijke woonomgeving, een solidaire gezondheidszorg, een sterke natuur en een onbezorgde oude dag!

  0.0 maakt burgers bewust van hun sleutelpositie en mobiliseert die positieve kracht. We helpen hen, bedrijven, overheden, (institutionele) beleggers en maatschappelijke organisaties met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te handelen.

  Lees meer

  Co.orperatie

  We ondersteunen burgers bij het opzetten van co.orperaties rondom maatschappelijke uitdagingen. Dat is de 0.0 manier van samenwerken die het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de basisbehoeften van burgers, met hun eigen (pensioen)kapitaal en aantrekkelijke verdienmodellen, centraal stelt.

  Samenwerken aan concrete innovatieprojecten. Samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften. Samen succesvolle nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Dat is het doel. Met de burger in de hoofdrol.

  Lees meer

  Wat levert 0.0 mij op?

  0.0 biedt voordelen voor iedereen. Of je nu consument, bedrijf, investeerder, overheid, maatschappelijke organisatie of kennisintelling bent.

  Lees meer

  Organisatie

  De organisatie heeft een Bestuur dat wordt bijgestaan door een Raad van Kinderen, Raad van Advies en ConnactorsZij steunen de stichting met raad en daad.

  Buitenplaats

  Stichting 0.0 is op zoek naar lokaties waar samenwerkingsverbanden de vrije ruimte kunnen vinden om met elkaar te co-creëren. Heb je een geschikte ruimte beschikbaar? Dan horen we dit graag!

  Lees meer

  Statuten

  In de statuten zijn de spelregels voor Stichting 0.0 vastgelegd.

  Lees meer