Investeren 0.0

Aanhaken bij kansrijke maatschappelijke innovaties

  Open marktplaats

  0.0 is bezig een gezamenlijke en open marktplaats te creëren waardoor de financiële wereld zich direct met kansrijke maatschappelijke innovaties kunnen verbinden. Grote en kleine investeerders krijgen de kans om rendabel aan te haken. #durftevragen: wilt u dit initiatief ondersteunen neem dan contact met ons op.

  Beoordelen projecten

  Ervaren pro.ofessionals die de taal van de (institutionele) beleggers spreken, ondersteunen investeerders bij besluiten over al of niet participeren in innovatieprojecten, bedrijven of consortia. Deze pro.ofessionals kijken met o.o ogen naar businesscases. Zij geven investeerders een helder overzicht van kansen en risico’s, zodat ze weloverwogen en met vertrouwen in kansrijke innovatieve projecten kunnen investeren.

  Investeren kan op drie niveaus:
  – in ontwikkelen van de innovatie;
  – in grootschalig implementeren van de innovatie;
  – in infrastructuur om co.orperatie in ketens mogelijk te maken

  Ondersteunen bij beheer vermogen

  Ervaren pro.ofessionals die de taal van (institutionele) beleggers ondersteunen bij beheer van het vermogen dat wordt geïnvesteerd. Zij houden de vinger aan de pols.

  Omgaan met fundamentele onzekerheid

  Grootschalig, rendabel investeren voor lange termijn rendement in duurzame innovaties wordt mogelijk als we effectief om kunnen gaan met de fundamentele onzekerheid die innoveren in complexe situaties met zich meebrengt. In trainingen en workshops helpen wij investeerders daar op een 0.0 manier mee om te gaan.

  Terug naar Activiteiten