Marketing 0.0

Voor succes in de markt

  Stakeholdermarketing

  In (online) dialoog met burgers en stakeholders de echte basisbehoeften doorgronden en daar vervolgens in voorzien. Met de P’s van People, Planet en Prosperity volledig in balans.
  Omdat de maatschappelijke rol en innovatief ondernemerschap met elkaar verbonden worden, groeit de effectiviteit in de markt.

  Inzicht in de echte basisbehoeften

  Met gespecialiseerde onderzoekmethoden (o.a. Sense Making) ondersteunen pro.ofessionals bedrijven en organisaties bij het krijgen van inzicht in waar burgers en stakeholders nu in de basis echt behoefte aan hebben. We houden rekening met de enorme diversiteit aan persoonlijkheden, omstandigheden, drijfveren en waardenpatronen die behoeften drijven.
  Een bron van inspiratie voor nieuwe businessmodellen.

  Krachtige ‘purpositionering’

  We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen van een visie, missie en onderscheidende positionering voor hun kernactiviteiten die bijdragen aan de duurzame consumptiemaatschappij en rekening houden met de belangen van alle stakeholders.
  Zij verbinden de maatschappelijke ‘purpose’ met een onderscheidende ‘positionering’ in de markt en dragen hun ‘purpositionering’ zichtbaar met producten of diensten uit.

  Nieuwe businessmodellen

  Met burgers en stakeholders stellen we de kracht van ideëen en concepten voor nieuwe businessmodellen, producten of diensten vast. Terwijl die tegelijkertijd in co-creatie worden verrijkt.

  Creatieve en impactvolle communicatieconcepten

  We ontwikkelen creatieve en impactvolle communicatie-uitingen waarmee bedrijven en dienstverleners hun ‘purpositionering’ uitdragen en duurzaamheid aantrekkelijk maken.
  Eco.olness door de keten heen.

  Terug naar Activiteiten