Mobiliseren 0.0

Voor co-creatie en bundelen van de vraag

  Vraag van burgers bundelen

  Burgers zijn de spil. Door de vraag van burgers te bundelen en hun inbreng bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op grote schaal te mobiliseren, ontstaat het marktpotentieel dat nodig is om grootschalig investeren in marktrijpe doorbraak concepten rendabel te maken en risico’s te minimaliseren. Met de huidige sociale media en communicatietechnieken kunnen we daarbij ondersteunen.

  Uitdagingen neerleggen

  Om optimaal aan te haken bij de creativiteit van burgers of de goede ideeën en initiatieven die er al zijn, willen we met een speciaal daarvoor ontwikkeld sociaal media platform, snel en gemakkelijk wedstrijden organiseren. Deelnemers dienen hun plannen in. Burgers kunnen stemmen.
  De integratie met populaire sociale media zoals Twitter, LinkedIn en Facebook zal borg staan voor een extra groot bereik.

  Terug naar Activiteiten