Bewustworden 0.0

Voor inzicht en draagvlak

  Met andere ogen kijken

  Met creatieve (online) communicatiemiddelen en onderzoekmethoden helpen we stakeholders met andere ogen te kijken. En vervolgens aan de gang te gaan. Pro.ofessionals maken de kansen voor innovatieve doorbraken in primaire productieketens inzichtelijk en maken zo verandering mogelijk.

  Bewustworden stimuleren

  We organiseren workshops en trainingen die koploperschap stimuleren. Met acties en interventies ondersteunen we bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden bij het zelf ontwikkelen van de 0.0 manier van kijken, voelen en acteren.

  Dialoog met de werkelijkheid

  We faciliteren vruchtbare dialogen tussen stakeholders rond concrete innovatieprojecten of complexe dilemma’s. Zo ontstaat inzicht in de eventuele belangentegenstellingen en de wijze waarop barrières doorbroken kunnen worden. Gedeelde ambities en draagvlak zijn het resultaat.

  Omgaan met fundamentele onzekerheid

  Grootschalig, rendabel investeren voor lange termijn rendement in duurzame innovaties wordt mogelijk als we effectief kunnen omgaan met de fundamentele onzekerheid die daarmee gepaard gaat. In trainingen en workshops laten wij investeerders zien hoe dat kan.

  Terug naar Activiteiten