Activiteiten

Wat we doen

  Bewustworden stimuleren

  Met behulp van creatieve communicatiemiddelen en -technieken helpen we stakeholders met andere ogen te kijken. En vervolgens aan de gang te gaan.

  Lees meer

  Vraag van burgers mobiliseren

  De burgers zijn de spil. Door de vraag van burgers te bundelen en hun inbreng bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op grote schaal te mobiliseren, ontstaat het benodigde marktpotentieel.

  Lees meer

  Marktsucces vergroten

  Niet zoveel mogelijk producten of diensten wegzetten, of consumenten misleiden, maar in dialoog met burgers en stakeholders de echte basisbehoeften doorgronden.

  Lees meer

  Nieuwe marktconcepten ontwikkelen

  Co.orperaties van stakeholders werken aan concrete innovatieprojecten op basis van een gezamenlijk, integraal en aantrekkelijk langetermijnperspectief.

  Lees meer

  Grootschalig investeren faciliteren

  Beleggers, groot en klein, kunnen gemakkelijk aanhaken bij de kansrijke maatschappelijke innovaties die door co.orperaties worden ontwikkeld.

  Lees meer

  Marktplaats creëeren en beheren

  Opzetten, faciliteren en beheren van de marktplaats.

  Lees meer