stichting 0.0

Over vrije ruimte

Vrije ruimte

Als onafhankelijke speler creëert en onderhoudt 0.0 de vrije ruimte die burgers, bedrijven, investeerders, maatschappelijke organisaties en overheden nodig hebben om samen te innoveren en te investeren in onze echte basisbehoeften. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er genoeg gezond voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. En aan het eind van een welbesteed leven een zorgeloze oude dag.

Samenwerken aan concrete en maatschappelijk relevante innovatieprojecten. Samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften. Samen succesvolle nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Samen innovatief en rendabel barrières in productieketens te doorbreken.

Dat is het doel van 0.0.

Met andere ogen kijken

We helpen burgers zich bewust te worden van de sleutelpositie die zij met hun (pensioen)kapitaal kunnen spelen. We helpen investeerders en bedrijven met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te handelen.

We maken inzichtelijk welke kansen er zijn voor innovatieve doorbraken in ketens.
We bieden burgers een spreekbuis om hun wensen te uiten, positieve kracht te mobiliseren en faciliteren de dialoog. Zodat veranderingen mogelijk worden. Daar zijn verrassende verbindingen tussen kennis, initiatieven en gevestigde sectoren en structuren voor nodig.

De basisbehoeften van burgers zijn wat ons betreft het vertrekpunt. Hun pensioenkapitaal en spaargeld worden door bedrijven en dienstverleners dienstbaar geïnvesteerd.

0.0 wil daar dienstbaar aan zijn.

Co.orperaties

Met de pro.ofessionals in het netwerk rondom Stichting 0.0  ondersteunen wij burgers bij het opzetten van co.orperaties rondom maatschappelijke uitdagingen. Eén voor één zijn het experts binnen hun vakgebied die hun kwaliteiten op een 0.0 manier inzetten.

Deze co.orperaties werken (bij voorkeur op basis van opensource-innovatie) samen aan concrete innovatieprojecten. Met de burger in de hoofdrol. Door de 0.0 manier van werken organiseren partijen zichzelf binnen ketens snel en effectief voor marktimpact op grote schaal. Dat gebeurt door combinaties van innovatieve manieren van samenwerken, technologie, businessmodellen en financieringsvormen.

Stakeholders bevrijden zich uit bestaande structuren en deblokkeren het systeem: zij kunnen zich verbinden met de rijkdom aan bestaande kennis, inzichten en ideeën. Wensen en initiatieven van burgers en bedrijven worden gebundeld en marktrijpe innovatieconcepten worden in kaart gebracht.

o.open marktplaats

We gaan een open marktplaats opzetten die (institutionele) beleggers in staat stelt optimaal aan te haken bij de kansrijke maatschappelijke innovaties die door co.orperaties worden ontwikkeld. Zo komt de match tussen innovatieve projecten en financiering gemakkelijker tot stand, en kan er snel en breed worden uitgerold.